Sieć NEO.pl Zarejestruj się Twoja poczta

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak skonfigurować program pocztowy TheBat, aby obsługiwał szyfrowane połączenie z serwerami NEO.pl?

W odróżnieniu od większości pozostałych programów pocztowych, aby móc wykorzystać połączenie szyfrowane (SSL) z serwerami NEO.pl w programie TheBat, należy najpierw dodać nasz certyfikat do listy zaufanych certyfikatów obsługiwanych przez program. Aby to zrobić należy:

 1. Pobrać plik z certyfikatem i zapisać go na swoim dysku (np. na Pulpicie)
 2. Uruchomić program TheBat, wywołać jego książkę adresową, wybrać grupę "Trusted Root CA" i dodać w niej nowy wpis o następujących parametrach:
  1. Na pierwszej zakładce (General):
   • Nickname (handle): NEO.pl
   • Display name: NEO.pl
  2. Na zakładce siódmej (Certyficates):
   • Wybrać "Import" i wskazać zapisany plik z certyfikatem
   • Kliknąć "Ok", aby zatwierdzić wpis do książki
 3. Przejść do parametrów konta (Account/Properties) i na zakładce "Transport" wybrać:
  1. dla "Send Mail/Connection" ustawić "Secure to dedicated port (TSL)" (w polu "Port" powininna pojawić się wartość 465)
  2. dla "Receive Mail/Connection" ustawić "Secure to dedicated port (TSL)" (w polu "Port" powininna pojawić się wartość 995)
 4. Zatwierdzić zmiany.

Od tej chwili dane konto obsługiwane będzie z pełnym szyfrowaniem, co oznacza iż zarówno hasła dostępu do konta, jak i przesyłane treści korespondencji będą zabezpieczone przed ewentualnym podejrzeniem ich przez osoby trzecie. Czynności podane w punkcie 3. i 4. należy powtórzyć dla każdego z kont obsługiwanych przez NEO.pl, dla których chcą Państwo uaktywnić szyfrowane połączenie. Certyfikat nie wymaga wielokrotnego importowania.

Dodatkowe informacje:

Powrót do pytań.

MENU

 

Chat Software