Sieć NEO.pl Zarejestruj się Twoja poczta

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY SSL

Międzynarodowe certyfikaty SSL

Zapewnienie bezpieczeństwa danych przesyłanych przez sieć Internet jest szczególnie ważnym elementem, kiedy w grę wchodzi wymiana poufnych danych. Najczęściej są to numery kart kredytowych, numery kont etc., czyli informacje, które nie powinny być dostępne dla osób niepowołanych. To właśnie obawa przed ujawnieniem tych danych jest najsilniejszym hamulcem w rozwoju handlu on-line.

Certyfikaty SSL - bezpieczeństwo połączeń w Sieci

Informacje ogólne

W celu podniesienia bezpieczeństwa połączeń sieciowych stworzono protokół SSL (ang. Secure Socket Layer), który pozwala na szyfrowanie danych przesyłanych przez sieć pomiędzy serwerem, a komputerem użytkownika. Protokół SSL jest uniwersalny i może być stosowany do szyfrowania dowolnej usługi internetowej, nie tylko zaś WWW. W NEO.pl używany jest nie tylko do zabezpieczenia połączenia z Panelem Administracyjnym, ale także przy transmisji poczty elektronicznej, czy płatnościach kartami kredytowymi.

Serwery wirtualne obsługiwane przez NEO.pl przystosowane są do realizacji połączeń szyfrowanych SSL także w Państwa serwisach WWW. Do ich uaktywnienia niezbędne jest jednak posiadanie certyfikatu, który potwierdza autentyczność właściciela danego serwisu i gwarantuje, iż przeglądany serwis jest faktycznie tym, za który się podaje.

Logo Thawte Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny (np. www.firma.com.pl), zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić. Międzynarodowe certyfikaty wystawiane są jedynie przez kilka zaufanych urzędów certyfikacyjnych na świecie, zaś dzięki dokładnej weryfikacji danych zgłoszeniowych mamy gwarancję autentyczności połączenia zabezpieczanego przez taki certyfikat.

NEO.pl współpracuje w tym zakresie z firmą Thawte Consulting, wystawiającą międzynarodowe certyfikaty SSL akceptowane przez wszystkie stosowane przeglądarki. Jako partner Thawte, zajmujemy się przygotowaniem, wnioskowaniem oraz całą obsługą procedury rejestracyjnej w Państwa imieniu.

UWAGA:
Certyfikat NIE JEST przypisany do konkretnego dostawcy usług internetowych. Oznacza to, że oferowane przez nas międzynarodowe certyfikaty SSL mogą Państwo zamówić i z powodzeniem stosować na dowolnym serwerze, niezależnie czy jest on obsługiwany przez NEO.pl czy też nie.

Certyfikaty międzynarodowe

Okno z ostrzeżeniem przeglądarki Idea certyfikatów polega w głównej mierze na istnieniu zaufanego wystawcy certyfikatu - urzędu, który gwarantuje prawdziwość poświadczanych przez siebie danych. Z technicznego punktu widzenia, certyfikaty SSL mogą być również wystawione przez inne instytucje (w tym także przez NEO.pl) i tak, jak certyfikaty międzynarodowe, zagwarantują bezpieczne, szyfrowane połączenie oraz transfer danych.

Niemniej jednak, wszystkie przeglądarki internetowe jako zaufane rozpoznają jedynie kilka instytucji międzynarodowych (w tym Thawte). W przypadku stwierdzenia certyfikatu wystawionego przez inne niż zaufane instytucje, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym komunikatem, co dla znacznej liczby użytkowników może być wystarczającym powodem do zrezygnowania z kontynuowania dalszych operacji (tj. sfinalizowania zamówienia etc.). Aby uniknąć tego typu problemów, zalecanym jest wykupienie certyfikatu międzynarodowego poświadczonego przez zaufany urząd certyfikacji.

Wymagane dokumenty

Do zakupienia certyfikatu SSL za naszym pośrednictwem wymagane jest przedłożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dokumenty te winni Państwo skompletować w wymaganej formie i przesłać listem poleconym na adres NEO.pl.

WAŻNE: wszystkie dane MUSZĄ być ze sobą zgodne, w przeciwnym razie wniosek o certyfikat może zostać odrzucony!

Występując o certyfikat proszę przygotować:

 1. Dowód własności domeny, dla której zamawiany jest certyfikat. Taki dokument uzyskać można od instytucji, która zarejestrowała domenę. W przypadku domen .pl jest to z reguły NASK. Jeśli występują Państwo o certyfikat dla subdomeny we własnej domenie (np. "admin.firma.com.pl", jeśli domena "firma.com.pl" jest Państwa własnościa), to dowód własności należy przedstawić dla domeny nadrzędnej (czyli "firma.com.pl"). Uwaga: Faktura VAT nie jest dowodem własności domeny.
 2. Aktualne dokumenty potwierdzające rejestrację firmy występującej o certyfikat:
  • wpis do ewidencji lub wyciąg z rejestru handlowego,
  • potwierdzenie nadania numeru REGON,
  • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 3. Wniosek elektroniczny w tym Certificate Signing Request (CSR) - dla serwerów Apache i pochodnych, stosujących standardowy format X509 (MSIE nie należy do tej grupy), mogą Państwo wygenerować CSR podczas składania wniosku elektronicznego. W pozostałych przypadkach należy wygenerować CSR korzystając z załączonego do serwera oprogramowania. Alternatywnie, instrukcja generowania CSR znajduje sie tutaj. Uwaga: CSR musi byc podpisany kluczem o dlugosci min. 1024 bitĂw.

Powyżej wymienione dokumenty stanowią podstawowy zestaw niezbędny do przeprowadzenia standardowej procedury certyfikacyjnej. W szczególnych jednak przypadkach, ze względu na wymagania ogólne procedury weryfikacji podmiotów występujących o certyfikat, urząd certyfikujący może zarządać dostarczenia dodatkowych dokumentów uwierzytelniających. Sytuacja zachodzi najczęściej w przypadku podmiotów młodych lub podmiotów, o których nie wzmiankują informatory (np. biuro numerów, yellow pages etc).

Procedura certyfikacji

Aby uzyskać certyfikat SSL należy przeprowadzić procedurę wyszczególnioną poniżej:

 1. Skompletować wszystkie wymienione powyżej dokumenty (wystarczą kserokopie jednostronne) i informacje,
 2. Złożyć elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu SSL (dostępny w Panelu Administracyjnym),
 3. Przesłać komplet dokumentów listem poleconym do NEO.pl,
 4. Dokonać wpłaty za certyfikat, zgodnie z przesłaną fakturą PRO FORMA.

Po wstępnej weryfikacji dokumenty przesyłane są do instytucji certyfikującej i jednocześnie wystawiana jest faktura VAT na wpłaconą kwotę. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku waha się od kilku dni do 2 tygodni (w zależności do spójności przesłanych dokumentów oraz liczby oczekujących wniosków do certyfikacji).

Cennik usług

Certyfikaty SSL
 
Miedzynarodowy uproszczony certyfikat Thawte "SSL-1-2-3"
    Abonament roczny 560 zł
    Abonament dwuletni 970 zł
 
    Abonament roczny (kontynuacja) 560 zł
    Abonament dwuletni (kontynuacja) 970 zł
 
Międzynarodowy certyfikat Thawte "SSL"
    Abonament roczny 930 zł
    Abonament dwuletni 1680 zł
 
    Abonament roczny (kontynuacja) 750 zł
    Abonament dwuletni (kontynuacja) 1310 zł
 
Miedzynarodowy certyfikat Thawte "SuperStrong"
    Abonament roczny 2620 zł
    Abonament dwuletni 4490 zł
 
    Abonament roczny (kontynuacja) 2250 zł
    Abonament dwuletni (kontynuacja) 3750 zł
 
Miedzynarodowy certyfikat Thawte "Wildcard"
    Abonament roczny 2990 zł
    Abonament dwuletni 5050 zł
 
    Abonament roczny (kontynuacja) 2950 zł
    Abonament dwuletni (kontynuacja) 4990 zł
 
Certyfikat do podpisywania kodu (bez Adobe AIR)
    Abonament roczny 750 zł
    Abonament dwuletni 1490 zł
 
    Abonament roczny (kontynuacja) 600 zł
    Abonament dwuletni (kontynuacja) 1190 zł
 
Certyfikat do podpisywania kodu dla Adobe AIR
    Abonament roczny 750 zł
    Abonament dwuletni 1490 zł
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

UWAGA:
Wznowienia certyfikatu po obniżonych cenach dokonać można NIE PÓŹNIEJ niż 20. dnia po wygaśnięciu poprzedniego certyfikatu. Po tym terminie wniosek o wznowienie będzie odrzucony i wystąpić wtedy należy o wystawienie nowego certyfikatu. Certyfikaty wznawiać można także, nim skończy się okres ważności aktualnie używanego certyfikatu SSL, co pozwala na zachowanie ciągłości świadczonych usług.

Pomoc techniczna

Do Państwa dyspozycji oddajemy naszych konsultantów, którzy telefonicznie, emailem bądź za pośrednictwem ICQ lub Gadu-Gadu udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące aktualnej oferty sieci hostingowej NEO.pl, konfiguracji oprogramowania oraz użytkowania naszego systemu. Właściwe numery telefonów oraz adresy email znajdą Państwo tutaj.

Uruchom usługę

MENU

 

Chat Software